Lagerlådor


PPS System 2000

PPS System 2000
a new way of storage handling and warehouse logistics.

BROWSE ALL BINS & TRAYS

Exempel på fördelning på hyllplan av Lagerlådor

Bilden visar på vilka sätt Lagerlådor i 20 och 21 serien kan kombineras på ett 100 cm hyllplan. De små lådorna avser 20 serien och de större 21 serien.

Kontakta oss för mer information om den bästa lösningen för ditt behov.

KONTAKTA OSS